Bibelskola online – var du vill, när du vill…

Bibelskolan pågår vanligtvis under ett år och innefattar både hemstudier online via internet samt gemensamma träffar för undervisning och handledning. Bibeln 24/7 innebär att du läser när du vill och var du vill. Som studerande får du tillgång till en webbplats med studiematerial att läsa in och uppgifter att lösa som sedan lämnas in till studieledaren. Två måndagskvällar i månaden (jämna veckor) träffas alla på plats i House of Gospels lokaler för undervisning/bibelkvällar och samtal med studieledaren. Efter ett års studier är det sedan dags för examination och diplom. Bibelkvällarna är öppna för alla även de som ej går bibelskolan.

20 ämnen

Totalt är det 20 ämnen/fördjupningsområden.

 • Att förstå Bibeln
 • Gamla testamentet
 • Nya testamentet
 • Treenig Gud
 • Mannen från Nasaret
 • Tro och frälsning
 • Dop i vatten och ande
 • Nattvarden och förbundet
 • Andens gåvor och frukter
 • Paulus
 • Bön
 • Ande, själ och kropp
 • Lärjungaskap och ledarskap
 • Bygga relationer och gemenskap
 • Kyrkans historia
 • Biblisk ekonomi
 • Alla andra religioner då?
 • Israel
 • Änglar
 • Guds rike

Personlig studieledare

Varje elev får en personlig studieledare som finns med och hjälper den studerande från start till mål. Den studerande kan nå sin studieledare via mail/telefon eller boka in en träff för handledning. Studieledaren är också med på de gemensamma träffarna som hålles en gång i månaden

Tid, plats och anmälan

Anmälan:
Skicka ett sms till Frank Isaksson 0733907799 eller maila till frisa@live.se eller Emanuel Nilsson 0730508339 emanuel.c.nilsson@gmail.com

Plats:
House of Gospel, Redbergsvägen 19 Göteborg

Arrangör:
Göteborgskyrkan

Schema

2018
22/1 Att förstå Bibeln
5/2 Diplomutdelning i samband med gudstjänst (för de som började jan-17)
5/2 Gamla testamentet
19/2 Nya testamentet
5/3 Treenig Gud + Mannen från Nasaret
19/3 Mannen från Nasaret
19/3 Tro och frälsning
16/4 Dop i vatten och ande
30/4 Nattvarden och förbundet
14/5 Andens frukter och gåvor.
28/5 Paulus
20/8 Bön
3/9 Ande, själ och kropp
17/9 Lärjungaskap och ledarskap
1/10 Att bygga relationer och gemenskap
15/10 Kyrkans historia
29/10 Biblisk ekonomi
12/11 Alla andra religioner då?
26/11 Israel
10/12 Änglar och Guds rike
7/1 (2019) Slutexamination skrivs i kyrkan